ข่าวรับสมัครพนักงานคลินิก

รับสมัครพนักงาน The Vell Medical Clinic เชียงใหม่ตำแหน่งขายประจำคลินิก

Update : 20 กันยายน 2560 | ผู้ชม 5,642 ครั้ง

เดอะ เวลล์ เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

รับสมัครพนักงานขายมีประสบการณ์

The Vell Medical Clinic รับสมัครพนักงานในตำแหน่งงานขาย แต่เน้นต้องเป็นคนมีประสบการณ์ด้านการแนะนำบริการกับลูกค้า ถ้ามีประสบการณ์และผลงานการทำงานกับคลินิกเสริมความมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • พนักงานขายเป็นงาน : เงินเดือนตามข้อตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาตามตำแห่งงาน
  • ต้องการคนมีประสบการณ์เท่านั้น
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักการบริการ และรักการเรียนรู้
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน

ช่องทางการติดต่อสอบถามสมัครงาน

Tel. 087-1994971 แจ้งว่าสมัครงานที่ The Vell Medical Clinic (เดอะ เวลล์ เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่)

#contact_button

สร้างเมื่อ