ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ (ครั้งที่ 4) ไม่รับประสานงานให้เอเจนซี่หรือนายหน้า

Update : 23 มกราคม 2561 | ผู้ชม 3,900 ครั้ง

เนื่องด้วยจุดประสงค์ของ "เชียงใหม่คลินิกไกด์" คือให้บริการประสานงานระหว่างลูกค้าจริงๆกับทางคลินิก โดยไม่มีนโยบายบวกค่าบริการเพิ่มและไม่คิดค่าติดต่อดำเนินการกับทางลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เราให้บริการทั้งหมด...ฟรี

ดังนั้นจึงอยากขอประกาศว่า "เชียงใหม่คลินิกไกด์" ขออนุญาตไม่รับติดต่อประสานในลักษณะรับช่วงต่อจาก "เอเจนซี่หรือนายหน้า" ที่ต้องการบวกค่าบริการกับลูกค้าเพิ่ม หรือ "พนักงานขาย" ที่ต้องการทำยอดขาย เพราะจะทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเกิดการสับสนมีความผิดพลาดระหว่าง "ลูกค้า,ผู้ดูแล,คลินิกที่ให้บริการ" อาจจะเกิดความเสียหายกับตัวลูกค้าหรือทางคลินิก และไม่เป็นไปตามนโยบายของทางเชียงใหม่คลินิกไกด์ที่จะดูแลลูกค้าได้เต็มที่

หมายเหตุ ทางเชียงใหม่คลินิกไกด์เองมีรูปแบบวิธีการให้ค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำลูกค้ามาใช้บริการกับเราอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบกับตัวลูกค้าและทางคลินิก ถ้าต้องการติดต่อผ่าน "เชียงใหม่คลินิกไกด์" กรุณาแจ้งจุดประสงค์ความต้องการให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันและทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างสะดวก ไม่เกิดข้อผิดพลาดและสับสนในระหว่างการประสานงาน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
"เชียงใหม่คลินิกไกด์"

สร้างเมื่อ