ข่าวรับสมัครพนักงานคลินิก

รับสมัครที่ปรึกษาความงาม พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ อีเดนคลินิก เชียงใหม่

Update : 02 มีนาคม 2565 | ผู้ชม 974 ครั้ง

รับสมัครที่ปรึกษาความงาม พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ อีเดนคลินิก เชียงใหม่

รับสมัครที่ปรึกษาความงาม พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ อีเดนคลินิก เชียงใหม่

อี เดน คลินิก เชียงใหม่ (E-DEn Clinic Chiang Mai)

รับสมัครพนักงานประจำคลินิกเสริความงาม 3 ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาความงาม พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์
ที่ปรึกษาความงาม เซลล์คลินิกศัลยกรรมและความงาม

คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพจ อายุ 20 ปีขึ้นไป 
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน
 • มีความขยัน อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลางานได้
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใตแรงกดดันได้ดี
พยาบาลประจำคลินิก
 • มี Service Mind
 • สามารถพูดจาโน้มน้าวได้
 • บุคลิกภาพดี รักสวยรักงาม
 • มีอัธยาศัยที่ดี และมนุษสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์คลินิกเสริมความงาม
 • ทำงานเวลา 11.00น.-20.00น.
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาชีพพยาบาลศาตรบัณฑิตและใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ผู้ช่วยแพทย์
 • จบผู้ช่วยพยาบาล หรือพยาบาล วุฒิ ม.6 ปวช. ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์เคยเข้าช่วยผ่าตัด หรือหัตถการมาก่อน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลินิกความงาม

สนใจสมัครได้ที่
Line : ningase
Tel : 081 111 6401

https://www.facebook.com/EDEnClinic1/

สร้างเมื่อ