ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ (ครั้งที่ 1) ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร

Update : 22 พฤศจิกายน 2559 | ผู้ชม 7,736 ครั้ง

เนื่องด้วยเกิดเหตุกรณีศึกษาเรื่องการสื่อสารระหว่าง "เชียงใหม่คลินิกไกด์" กับ "ลูกค้า" เหตุจากเรื่องการให้ข้อมูลกับลูกค้าด้วยการสนทนาทางโทรศัพท์ ไม่ได้มีลายลักษณ์อักษร ทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการทำความเข้าใจในข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาเวลาไปติดต่อกับทางคลินิก ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

วิธีแก้ไข

หลังจากนี้ไปถ้าลูกค้าไม่ได้ติดต่อมาเป็นข้อความหรือทาง Line ที่ไม่สามารถยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ทางเราจะทำการส่งเป็นข้อความ เช่น ข้อมูลราคา โปรโมชั่น ที่ทางลูกค้าสนใจและต้องการใช้บริการ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
"เชียงใหม่คลินิกไกด์"

สร้างเมื่อ