คลินิกและบริการ

ทำไมต้องมัดจำ ถ้าไม่ใช้บริการ คลินิกจะให้คืนไหม ตอบข้อสงสัยแบบไม่กั๊ก

Update : 23 กรกฎาคม 2563 | ผู้ชม 6,862 ครั้ง

จำเป็นไหมที่ต้องมัดจำค่าบริการและถ้ายกเลิกบริการจะได้ค่ามัดจำคืนไหม ?

เป็นคำถามที่ลูกค้ามักจะถาม "เชียงใหม่คลินิกไกด์" อยู่บ่อยๆ วันนี้เราเลยอยากออกมาอธิบายชัดเจนแบบไม่กั๊กให้ลูกค้าทราบ จะได้เข้าใจที่ตรงกัน เพราะเราถือว่าการให้บริการด้วยความจริงใจ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญในบริการของเราอยู่แล้ว


ทำไมต้องจ่ายค่ามัดจำก่อน ?

หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องจ่ายมัดจำก่อน ทั้งที่วันเข้ารับบริการก็ต้องจ่ายค่าบริการทั้งหมดอยู่แล้ว วันนี้เชียงใหม่คลินิกไกด์จะบอกเหตุผลเป็นข้อๆ เลยนะคะ

  1. เพื่อเป็นการจองสิทธิ์วันเวลาเข้ารับบริการ เราจะให้สิทธิ์กับลูกค้าที่มัดจำเท่านั้น ป้องกันปัญหากรณีไม่เขารับบริการในวันที่นัดหมาย ซึ่งจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของลูกค้าท่านอื่นที่อยากได้วันเวลาเดียวกัน
  2. ทางคลินิกต้องเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์บางอย่างจะต้องเป็นการสั่งซื้อมาเตรียมไว้ เสียค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ทางแพทย์ส่วนใหญ่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อีกทั้งมีอายุการใช้งาน บางชนิดเมื่อแกะออกจากหีบห่อแล้วมีอายุการใช้งานที่สั้นลง
  3. จัดเตรียมบุคลากร พนักงาน คลินิกจำเป็นต้องมีการจัดตารางเวลางานล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด บุคลากรบางท่านเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ที่ทางคลินิกต้องเชิญมาจากภายนอก คิดค่าบริการเป็นชั่วโมง ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมาทำหรือไม่ ก็ต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้อยู่ดี

เกณฑ์ในการเก็บค่ามัดจำคิดยังไง ?

โดยปกติการเก็บค่ามัดจำจะขึ้นอยู่กับทางสถานประกอบการหรือทางคลินิกเป็นผู้กำหนด อาจจะเก็บครึ่งนึงหรือ 10% ของค่าบริการทั้งหมด


กรณียกเลิกบริการจะได้ค่ามัดจำคืนหรือไม่ ?

ปกติแล้วการยกเลิกค่าบริการโดยทางลูกค้าเองนั้น ทางคลินิกจะไม่คืนค่ามัดจำให้หรือถ้าคืนก็อาจจะคืนไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละคลินิก แต่ส่วนใหญ่แล้วทางคลินิกก็จะแนะนำให้เปลี่ยนรูปแบบบริการตามจำนวนค่ามัดจำนั้น เพื่อไม่อยากให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ แต่ทั้งนี่ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกบริการล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันที่นัดหมาย

แต่ก็มีบางกรณีที่คลินิกจะคืนค่ามัดจำให้เต็มจำนวน นั้นคือการยกเลิกบริการที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

  • ลูกค้าเป็นโรคร้ายแรง ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการตรวจสุขภาพและแจ้งให้ทางคลินิกทราบล่วงหน้า ปกติแล้วทางคลินิกจะรอรับผลตรวจสุขภาพก่อนที่จะเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้บริการอยู่แล้ว
  • ความผิดพลาดที่เกิดจากทางคลินิกเอง จนไม่สามารถบริการให้กับทางลูกค้าได้

สรุปง่ายๆ เมื่อมีการจองคิวและจ่ายมัดจำค่าบริการแล้ว ทางคลินิกหรือสถานประกอบการก็จะเริ่มทำการจัดเตรียมความพร้อมทันที นั้นหมายถึงเริ่มมีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ดำเนินการจัดเตรียม ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็อยู่ในส่วนของค่ามัดจำนั้นเอง

Blog : chiangmaiclinicguide.bloggang.com

สร้างเมื่อ