ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ (ครั้งที่ 2) ขอความร่วมมือลูกค้าเรื่องการยกเลิกนัดจองคิว

Update : 22 พฤศจิกายน 2559 | ผู้ชม 2,336 ครั้ง

เนื่องด้วยมีผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับ "เชียงใหม่คลินิกไกด์" และขอนัดจองคิวปรึกษาแพทย์เป็นจำนวนมากขึ้นเลื่อยๆ ซึ่งทางเชียงใหม่คลินิกไกด์เอง จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทางคลินิกที่ลูกค้าสนใจและต้องการนัดจองคิวปรึกษาแพทย์ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในบริการตรงนี้ รวมถึงการติดต่อแจ้งเตือนกลับไปยังลูกค้าเมื่อใกล้ถึงวันเวลานัดที่ได้ตกลงไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปรารถนาดีไม่อยากให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถามกลับเข้ามาเอง

จึงอยากขอความร่วมมือลูกค้าที่ต้องการเลื่อนนัดหรือยกเลิกนัดจองคิว โปรดแจ้งความประสงค์ของท่านกับทาง "เชียงใหม่คลินิกไกด์" ให้ทราบด้วย เพื่อที่ทางเราจะได้แจ้งยกเลิกกับทางคลินิกหรือแพทย์ที่ได้ติดต่อไว้ และเป็นการมอบสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่นที่มีความประสงค์จะปรึกษาแพทย์หรือรอคิวใช้บริการกับทางคลินิกต่อไป


หมายเหตุ การนัดจองคิวปรึกษาแพทย์ที่ทาง "เชียงใหม่คลินิกไกด์" ติดต่อให้นั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นการผูกมัดให้ลูกค้าต้องใช้บริการกับแพทย์หรือคลินิกนั้นๆ แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ และการตัดสินใจที่จะใช้บริการหลังจากการพบแพทย์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะเราไม่ได้สังกัดกับคลินิกใดคลินิกหนึ่ง จึงมองถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
"เชียงใหม่คลินิกไกด์"

สร้างเมื่อ