Review

รีวิวภาพตัวอย่างปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE

Update : 10 พฤษภาคม 2561 | ผู้ชม 7,129 ครั้ง

ตัวอย่างรีวิวผู้ที่ให้ "เชียงใหม่คลินิกไกด์" แนะนำบริการปลูกผมถาวร พร้อมทั้งให้ช่วยติดต่อประสานการกับคลินิก ส่วนรูปภาพทั้งหมดเป็นรูปภาพที่ใช้ในการประกอบสื่อบนเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ใช้ในการยกตัวอย่างแจ้งให้ทราบว่าเราช่วยประสารงานบริการอะไรบ้าง เท่านั้น

สร้างเมื่อ 15 สิงหาคม 2559