ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำ

ผลตอบรับหลังเข้ารับบริการจากการแนะนำของเรา

Update : 02 มีนาคม 2563 | ผู้ชม 5,464 ครั้ง

ประมวลผลความพึงพอใจจากผู้ที่ได้คำแนะนำและให้เราช่วยติดต่อประสารงานกับคลินิกต่างๆ

นอกจากจะช่วยให้ลูกค้า สะดวกสบาย ในเรื่องของการประสานงานติดต่อขอเข้ารับบริการแล้ว ในลูกค้าหลายรายเราก็คอยติดตามผลและประสานงานหลังการเข้ารับบริการไปแล้ว เพื่อแจ้งเตือนวันนัดพบแพทย์ วันตัดไหม วันล้างแผล สอบถามอาการ ฯลฯ เพื่อช่วยลูกค้าได้รับการบริการได้อย่างเต็มทีและถูกต้องครบถ้วน ไม่ลืมนัดพบแพทย์ รับบริการได้ตรงเวลา

ให้เราช่วยบริการติดต่อประสานงาน ดีกว่าติดต่อคลินิกเอง สะดวกสบาย ไม่เสียเวลาในการรอคิว หรือไปคลินิกแล้วไม่พบแพทย์ เราช่วยประสานงานทั้งก่อนและหลังการเข้ารับบริการ เหมือนมีผู้ช่วยประสารงานส่วนตัว

ดูรีวิวจาก Facebook : Chiangmai Clinic Guide

สร้างเมื่อ 15 กันยายน 2559